Just a little bit TLC makes a big difference in the world
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Home
Nieuws
Wie zijn wij?
Wat kunt u doen?
Wat is er al bereikt?
Contact
ANBI

Download: Stef Bos, Jij daar in het donker.
Een bedje adopteren?

U kunt een bedje adopteren door onderstaand formulier volledig in te vullen. Door middel van een automatische incasso wordt het door u opgegeven bedrag maandelijks geïnd. Per bedje innen wij het bedrag van € 7,50. 

Als u op een andere manier wilt doneren aan onze stichting stuurt u ons dan een email of neem contact met ons op. Wij staan voor u klaar om u de informatie te geven die u nodig heeft om te komen tot de juiste beslissing ons te steunen.

 

TLC houdt haar donateurs op de hoogte van de werkzaamheden, lopende zaken en behaalde resultaten middels deze website en een digitale nieuwsbrief.

 

Privacyverklaring

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend door Stichting TLC Nederland gebruikt voor het innen van de donatiebedragen en voor het versturen van de digitale nieuwsbrief. Wanneer een e-mailadres niet meer juist is, dan wordt eens per jaar een brief per post verstuurd met het verzoek uw e-mail adres aan te passen.

Op verzoek zal u te allen tijde inzage kunnen krijgen in de door ons opgeslagen gegevens over u. U kunt daartoe een verzoek sturen naar penningmeester@adoptiebedje.nl.

 

Uw adresgegevens zullen nooit en te nimmer openbaar worden gemaakt in de vorm van bijvoorbeeld een lijst van donateurs. Grote donateurs zullen wel gevraagd worden of zij enige vorm van publiciteit op onze website willen hebben. Vorm en tekstuele vermelding zullen altijd moeten worden goedgekeurd door belanghebbende.

 

Wanneer u zich afmeldt als donateur, dan zullen uw gegevens worden verwijderd conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Ja, ik wil graag bedje(s) adopteren (à € 7,50 per bedje per maand
Voorletters:
Aanspreken:  
Achternaam: Tussenvoegsels:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Stad:
Telefoon: Mobiel:
E-mail: IBAN 
Opmerking:
Hierbij geef ik toestemming om maandelijks bovengenoemd bedrag van mijn bankrekening af te schrijven. Ik ontvang per email een bevestiging van de door mij verstrekte incassomachtiging. Opzeggen van de machtiging kan te allen tijde door een mailtje te sturen naar penningmeester@adoptiebedje.nl.

Ja, ik wil helpen
Enkele van onze sponsors