Just a little bit TLC makes a big difference in the world
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Home
Nieuws
Wie zijn wij?
Wat kunt u doen?
Wat is er al bereikt?
Contact
ANBI

Download: Stef Bos, Jij daar in het donker.
Losse projecten


Naast de structurele, periodieke financiële ondersteuning die onze stichting TLC Zuid Afrika biedt tracht TLC Nederland ook losse projecten te initiëren. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de korte termijn projecten, tussen 0 tot 3/6 maanden, en projecten die wellicht zelfs jaren in beslag kunnen nemen.

Terwijl de dagelijkse hulp aan TLC gewoon doorloopt werken wij op de achtergrond nog steeds aan het Lett them Grow project, dat er zorg voor moet dragen dat het kindertehuis fors kan uitbreiden in de nabije toekomst.  Gezien de enorme complexiteit van zo'n groot (bouw)project vergt realisatie hiervan niet alleen een aanzienlijke som geld, maar zeker ook een behoorlijke investering waar het tijd betreft. Het zoeken naar de juiste partners en expertise speelt daarin een grote rol. Het vraagt veel kennis, kunde en volharding van de participanten, maar als die uiteindelijk beloond wordt met zoiets als het totstandkomen van een nieuw onderkomen zal het alle inspanningen dubbel en dwars waard zijn geweest. 

Korte termijn projecten zijn vooral facilitaire zaken binnen TLC zoals de uitbreiding van keuken en badkamer, het uitbreiden en opknappen van slaap-, speel- en werkkamers en bijvoorbeeld de bouw van onderkomens voor de vele vrijwilligers.  
Kort lopende projecten die vaak gefinancieerd worden door particuliere initiatieven.  

In 2005 hebben wij samen met partner ICCO het project TLC on Wheels weten te realiseren. Met het houden van een bliksemactie binnen onze eigen kennissenkring, familie, het donateursbestand en andere geinterresseerden konden we een behoorlijke som geld inzamelen. Dit werd later verdubbeld door de hulporganisatie ICCO. Met een aanzienlijk bedrag waren wij in staat een fonkelnieuwe achtpersoons bus te schenken waarmee mens en materiaal op een veilige manier konden worden vervoerd naar en van Bronckhorstfontein.  

Vanaf 2006 hebben we kort lopende projecten kunnen realiseren als de verbouw van voornoemde faciliteiten, het vernieuwen van de stroomvoorzieningen, de uitbouw van de school,  reparatie van het dak van het woonhuis en vele andere zaken.

Wilt u bijdragen aan zo'n project, of anderzins van waarde zijn voor onze stichting? Neem dan contact met ons op want elke inspanning of idee is het waard gehoord te worden.  

Bestuur TLC Nederland

Ja, ik wil helpen
Enkele van onze sponsors