Just a little bit TLC makes a big difference in the world

Comité van Aanbeveling

Adriaan van Dis
Foppe de Haan
Mathilde Boersema
Glen Salmon
Youp van 't Hek
Huub Oosterhuis
Skip Navigation Links
Home
Nieuws
Wie zijn wij?
Wat kunt u doen?
Wat is er al bereikt?
Contact
ANBI

Download: Stef Bos, Jij daar in het donker.
<download hier als pdf>
 

TLC Nieuwsbrief oktober 2010Geachte TLC donateur,

Hier treft u weer een digitale nieuwsbrief van TLC Nederland. Een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte stellen over de gang van zaken binnen onze stichting en huize TLC in Zuid Afrika, het kinderopvangtehuis dat u rechtstreeks ondersteunt met uw bijdrage via www.adoptiebedje.nl
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar. Het doet ons deugd dat we u in deze frequentie hebben kunnen informeren. Op onze website kunt u elk uur van de dag terecht voor de laatste informatie en meest recente nieuwtjes. Wij trachten onze website zo up-to-date mogelijk te houden en deze samen met de digitale nieuwsbrief als belangrijkst communicatiemiddel in te zetten.

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.

Foppe de Haan Ambassadeur

Het is ons een groot genoegen bekend te kunnen maken dat Foppe de Haan zijn medewerking heeft toegezegd aan TLC Nederland. Door zich als ambassadeur aan onze stichting te verbinden, steunt de bekende voetbaltrainer ons in het werk wat wij doen. Via het WK Adoptiekids voetbaltoernooi zijn wij in contact gekomen met de heer De Haan en hebben hem benaderd voor deze functie. Hij heeft kennis gemaakt met onze stichting, onze werkwijze en filosofie en onderkend de noodzaak van onze activiteiten. Hij hoopt dat we met zijn naamverbinding nog meer vertrouwen naar donateurs uit kunnen stralen, en financiën kunnen genereren voor de kinderen van Zuid Afrika. Foppe de Haan, voormalig SC Heerenveen en KNVB trainer, is thans als voetbaltrainer werkzaam bij Ajax Cape Town in Zuid Afrika en weet dus wat er aan ontwikkelingshulp nodig is. Wij bedanken Foppe de Haan heel hartelijk en hopen op een lange, prettige en succesvolle samenwerking. Binnenkort zal er een grootschalig gedistribueerd persbericht de deur uit gaan. Maar als donateur heeft u de primeur!

WK Adoptiekids voetbaltoernooi GROOT SUCCESHet in juni gehouden WK Adoptiekids voetbaltoernooi voor geadopteerde kinderen is
een daverend succes geworden. Bijna tweehonderd kinderen, verdeeld over ruim twintig teams streden om de eer, de vriendschap en uiteraard het goede doel. Een week voordat het WK in Zuid Afrika aftrapte verzamelden zich op 5 juni in Hilversum een prachtig en kleurrijk stel kinderen uit alle delen van het land om met elkaar de strijd aan te binden, en te sporten voor hulpbehoevende kinderen aan de andere kant van de wereld. Het was schitterend weer, en de vele teams maakten er een waar spektakel van.

Veel wedstrijden stonden bol van spanning, volop actie en mooie staaltjes voetbal. Teams uitkomende voor Brazilië, Guatemala, Zuid Afrika, Haïti, Colombia en vele andere landen. Ook Zuid Afrika was ruim vertegenwoordigd en hadden zelfs een echte cheerleadergroep die hen aanmoedigde. Naast de bijna tweehonderd kids mochten we ook vele, vele fans verwelkomen. Er was vertier voor de kinderen en we kregen zelfs visite van het jeugdjournaal, die ‘s avonds een reportage over ons toernooi uitzond. Na een prachtige dag volgde de uitreiking van de bekers en trok iedereen met een tevreden gevoel naar huis. Uiteindelijk hebben we met het toernooi een opbrengst kunnen realiseren van ongeveer € 10.000. Een geweldig resultaat natuurlijk, waar we dan ook enorm trots op zijn.

Voor meer informatie, verslagen, krantenknipsels, foto’s en filmpjes van deze dag kunt u terecht op www.wkadoptiekids.nl

Het 2e WK Adoptiekids is inmiddels vastgesteld op 28 mei 2011 en zal ook nu gehouden bij HFC Bloemenkwartier in Hilversum. Later volgt er meer informatie, en volg de website

Stichting Steunfonds Basiszorg

De personeelsvereniging Stichting Thuiszorg Groot Rijnland en de hieraan gelieerde Stichting Steunfonds Basiszorg hebben met hun wervingsactie onder personeel een bedrag ingezameld van liefst €4250 Men heeft dit TLC Nederland overgemaakt. Daar zijn wij geweldig blij mee en wij willen dan ook iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingespannen en/of gedoneerd. Er komt een mooie bestemming voor deze prachtige schenking. De stichting verzamelde dit bedrag door ieder bedje dat door een personeelslid geadopteerd zou worden te verdubbelen. Dat zijn dus bijna 50 bedjes geworden! Een prachtig resultaat.

Pippa Jarvis’ studie!

Zoals wij u eerder hebben laten weten heeft TLC Nederland de studie van Pippa Jarvis, dochter van directrice en oprichtster Thea, gefinancierd. Pippa studeert aan de universiteit van Pretoria en volgde de Business School of Excellence. Daarnaast werd zij ondersteund door een personal coach die haar bijstond en als sparringpartner voor het studietraject fungeerde. Wel, deze inspanningen hebben het beoogde doel bereikt, en wij zijn verheugd u te kunnen melden dat zij geslaagd is.

Met de genoten kennis en opgedane ervaring heeft Pippa meer en betere vaardigheden ontwikkeld om zelf projecten op te zetten en te begeleiden, vanuit Eikenhof lokaal gelden te werven en het tehuis zo efficiënt mogelijk te managen. Zij zal nu nog beter in staat zijn het tehuis ook op de lange termijn goed en kosteneffectief te laten functioneren. Want elk euro telt! Haar en onze dank gaat uit naar u allen; u als donateurs hebben dit mogelijk gemaakt. Later volgt er meer nieuws over de uitreiking van de diploma’s en andere officiële plichtplegingen. Nogmaals onze hartelijke dank, ook namens Pippa!Blog Thea Jarvis


Jarenlang heeft Thea er naar uitgekeken; een eigen weblog waar ze haar creatieve ei kwijt zou kunnen en haar netwerk verbreden. Nu is het eindelijk zover. Tussen alle werkdruk heeft Thea tijd gevonden haar wens een blog te hebben uit te laten komen. Op http://thea-jarvis.blogspot.com treft u alles wat belangrijk is te weten van het tehuis, haar gezin, de kinderen, de gang van zaken en de onverholen drive die zij nog altijd heeft om te doen wat ze doet: kinderen van Zuid Afrika redden en een goede, veilige en warme plek op de wereld geven. Het is een prachtig blog geworden dat ons veel verteld over Thea zelf, het land waarin zij leeft en het onrecht dat nog steeds zo vele wordt aan gedaan. Maar ook wat zij er aan doet, en hoe nodig wij zijn om te helpen en te steunen. Volg haar op haar blog zouden wij willen zeggen, het is de moeite meer dan waard.

Thea 60 jaar!Diezelfde Thea, al bijna 20 jaar de drijvende kracht achter het TLC huis in Zuid Afrika, heeft onlangs haar 60e verjaardag gevierd. Al bijna 20 jaar cijfert zij zichzelf dus weg om hulpbehoevende kinderen te dienen en op te voeden, om ze zo een goede plek in de maatschappij te geven. Veel vrienden en bekenden doneerden ter ere van haar 60e verjaardag een extraatje, om haar voor eenmaal echt helemaal in het zonnetje te kunnen zetten en haar een onvergetelijk cadeau te kunnen schenken. Mocht u mee willen doen, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Vermeld dan bij de gift wel even ‘Thea 60’, dan weten wij dat we het apart moet houden. Baie dankie!

SOS Kinderdorpen en TLC

Er is door ons contact gelegd met lokale initiatieven en projecten van SOS kinderdorpen. Om te onderzoeken of wij mogelijk raakvlakken hebben met lokale activiteiten van hen. Wellicht kan TLC SA daar vruchten van plukken in de vorm van samenwerking, versterking of verandering/verbetering van sommige vraagstukken. We zijn benieuwd wat het oplevert en zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.

Galadiner t.b.v. uitbreiding TLC

De TLC gebouwen zijn weer wat verbouwd intussen, er is wat meer ruimte verkregen maar nog altijd blijft er een probleem. Daarom zijn wij nog steeds bezig een project te starten waarin uitbreiding van de locatie centraal staat. Er zijn plannen een galadiner te organiseren om zodoende voldoende financiën te genereren om een junioronderkomen te realiseren waar de oudere kinderen onder goede begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. Een soort gezinsvervangend tehuis.
Mocht u mee willen doen, ideeën hebben of anders zins een bijdrage willen en kunnen leveren aan bv de organisatie van een galadiner: laat het ons weten, wij kunnen altijd hulp gebruiken.

Ondersteuning actie’s

Uiteraard worden particuliere acties door ons toegejuicht en geven wij waar wij dat kunnen graag voorlichting, steun en/of advies bij deze initiatieven. Scholen kunnen worden bezocht, bedrijven voorgelicht en mogelijkheden tot sponsoring van onze stichting graag besproken. Wij zoeken synergie met zowel u als bedjesdonateurs, als wel de grote bedrijven, die ons een warm hart toedragen en steun verlenen. Alle druppels helpen, dus schroom niet om uw initiatief aan ons kenbaar te maken en om hulp of advies te vragen. Wij zijn er voor u.

Losse giften

Wellicht hebt u het op de website al gezien maar volgend op de reportages op TV en de landelijke dagbladen mochten wij diverse giften ontvangen. N.a.v. het voetbaltoernooi hebben een groot aantal mensen spontaan geld overgemaakt. Geld dat men vaak kreeg voor een zoveel jarige bruiloft, de verjaardag, feest ter ere van diploma’s et cetera. Men schreef dan vaak dat het beter was weg te geven aan TLC, omdat; ‘wij zelf alles al hebben, en jullie er zulk goed werk mee doen’, !
U zult begrijpen dat wij daar natuurlijk enorm blij en dankbaar van worden. Reden des te meer ons vrijwilligerswerk te blijven doen en op deze manier een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in Zuid Afrika. Zij hebben die hulp nog altijd heel hard nodig!

Vaste donateurs

Onze inkomsten via de bedjes en het donateurprogramma lopen nog altijd prima door. Via het voetbaltoernooi hebben we ook een behoorlijk aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Hoewel het streven er natuurlijk altijd op gericht is nog veel meer donateurs te werven, mogen wij niet anders dan tevreden zijn met het huidige bestand vaste donateurs. Gezien de wereldwijde crisis die we achter ons hebben liggen en nog altijd voelen, kunnen wij zeggen dat wij enorm trots zijn op onze achterban. En dat bent U! Wij zijn u allen dan ook heel dankbaar voor uw onverlette steun. Hulp blijft onontbeerlijk, dus zegt het voort, zegt het voort en laten we ons samen blijven inzetten voor, en werken aan, een betere wereld.

Tot slot!

Wij hopen dat we met deze nieuwsbrief weer antwoorden op uw vragen hebben kunnen geven en u naar behoefte te hebben geïnformeerd. Wij hopen ook het door u geschonken vertrouwen waar te maken en u daarmee als donateur nog lang voor onze stichting te mogen behouden.
Wij streven er naar u ook te overtuigen dat u allen een geweldige bijdrage levert aan de verbetering van de leefomstandigheden van de mensen en kinderen in en rondom het TLC huis in Zuid Afrika.

Blijf ons daarom steunen, want zij hebben u nodig!

Namens de familie Jarvis, de kinderen en volwassenen van TLC Zuid Afrika, vrijwilligers, andere betrokkenen en onszelf: allen heel hartelijk dank voor uw onvoorwaardelijke steun. Wij hopen ook in de toekomst weer op u te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Tender Love and Care
Ja, ik wil helpen
Enkele van onze sponsors
Nieuws

TLC Children's Home sluit haar deuren
11/26/2018 12:00:00 AM TLC Children's Home in Zuid-Afrika heeft besloten om haar deuren te sluiten. De huidige activiteiten zullen in 6 maanden worden afgebouwd.

PRESS RELEASE
11/20/2018 12:00:00 AM TLC Children’s Home South Africa decided to stop using our support immediately.

Kinderen zonder thuis
11/20/2018 12:00:00 AM Het lot van kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze doen vrijwilligerswerk in een weeshuis. Voor hen is deze gids bedoeld.