Just a little bit TLC makes a big difference in the world

Comité van Aanbeveling

Adriaan van Dis
Foppe de Haan
Mathilde Boersema
Glen Salmon
Youp van 't Hek
Huub Oosterhuis
Skip Navigation Links
Home
Nieuws
Wie zijn wij?
Wat kunt u doen?
Wat is er al bereikt?
Contact
ANBI

Download: Stef Bos, Jij daar in het donker.
TLC Children’s Home in Zuid Afrika weigert gezinsgerichte zorg

 

Beste lezers,

Onze donateurs ondersteunen al meer dan 15 jaar TLC Children's Home in Zuid-Afrika. Bijna 1 miljoen euro is overgemaakt naar TLC waardoor ze alles kunnen doen wat het beste is voor de achtergelaten kinderen die daar zijn binnengebracht.

 

Meestal bereikte het geld het doel. Soms niet. Dit was min of meer te wijten aan de enorme werklast op de schouders van het management in persoon van Thea en later op Pippa Jarvis en soms aan wanbeheer. We accepteerden dat en probeerden de organisatiestructuur te verbeteren.

 

In de afgelopen twee jaar voelden we dat het geld zijn hoofddoel niet meer bereikte. TLC Children’s Home Zuid-Afrika ontvangt de laatste jaren subsidie van de overheid voor het aanstellen van verzorgers in de Nursery. Voedseldonaties van lokale supermarkten maakten onze periodieke toelagen min of meer overbodig. Vandaar dat wij zijn overgegaan op project financiering. De nieuwe inzichten over hoe institutionele kinderopvang (lees: weeshuizen) georganiseerd moet worden heeft ons doen besluiten om dit als speerpunt te benoemen.  UNESCO heeft in 2009 richtlijnen uitgegeven over hoe goede alternatieve kinderopvang hersenschade kan voorkomen en de hechting en sociale kwaliteit van leven kan verbeteren. Bij voorkeur het opheffen van alle institutionele zorg (“weg met alle weeshuizen”) en in het geval dat dit onmogelijk is, zou zorg in een gezinsgerichte setting voor maximaal zes maanden geboden moeten worden. Kleine groepen, kinderen met een heterogene leeftijdsopbouw en met dezelfde verzorger (Mama's). Die groepen zouden in huizen moeten wonen in de buurt van een woon- en leefgemeenschap (zoals een dorp, stad of squatter camp). Het idee is dat dit de hereniging met een of twee van beide ouders of familieleden, opname in een Foster gezin en vooral scholing en opname in de maatschappij bevordert. Voor vrijwilligers is geen plaats binnen de persoonlijke verzorgings- en levenssfeer van de kinderen.  Zij kunnen wel helpen met opknapprojecten, huiswerkbegeleiding bieden, workshops organiseren e.d.

 

De Zuid-Afrikaanse regering heeft de Unesco-richtlijnen voor een integrale kinderopvang geïmplementeerd. De eerste vruchten van dit beleid kunnen worden geoogst. Het aantal verlaten kinderen is jaarlijks nog nooit zo laag geweest, hoewel het aantal nog steeds hoog is (3.000).

Het ligt voor de hand dat TLC Nederland de richtlijnen van Unesco ondersteunde en heeft met veel belanghebbenden gesproken op het gebied van kinderopvang, oa. Prof. Femmie Juffer en NGO's zoals Better Care Network, ICCO, Wilde Ganzen en Kinderpostzegels.

 

Onze inspanningen om deze gezinsgerichte zorg in TLC Children’s Home te helpen implementeren, hebben tot op heden geen vruchten afgeworpen. Cursussen voor de staf, implementatierichtlijnen en bekwame consultants hebben TLC Children’s Home niet overtuigd. Ze willen doorgaan zoals ze dat de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Ze werken met een groot aantal vrijwilligers in de persoonlijke verzorging van de baby, grote groepen bedden met baby's, grote groepen kinderen van dezelfde leeftijd, geen ontwikkelingsverslagen van elk individueel kind enz. Niet kan worden gezegd, dat deze zorg zonder liefde wordt gedaan, integendeel, maar er is overtuigend bewijs, dat zo'n vorm van zorg (“institutionele zorg”) hersenbeschadiging zal veroorzaken, resulterend in AD(H)D, hechtingsproblemen, laag IQ etc. bij een hoog percentage van de kinderen. Tijdens de eerste 1000 dagen van het leven van een kind zijn de kinderen hier het meest kwetsbaar voor.

 

Verrassend genoeg heeft TLC Children's Home ons nu laten weten dat het hun beslissing is om onze ondersteuning onmiddellijk te stoppen. Dit is zeer spijtig, wij hadden hun graag met raad en daad bijgestaan, in deze op termijn onafwendbare verandering, die in het belang van de kinderen is. Zeer spijtig ook voor onze sponsors. Hun beslissing lijkt onomkeerbaar. We zullen echter ons uiterste best doen om de samenwerking in de toekomst te hervatten, zonder rancune, wanneer dat door TLC Children’s Home gewenst wordt. Wij vinden het noodzakelijk om u nu over deze situatie te informeren. Uiteraard blijft gelden dat een ieder die een band heeft met TLC Zuid Afrika (als kind, ouder of vrijwilliger) daar van harte welkom blijft.

Met de gelden die u als sponsor en donateur ons ter beschikking heeft gesteld zullen wij andere projecten in Zuidelijk Afrika met focus op gezinsgerichte zorg ondersteunen. Op deze wijze komt uw geld terecht bij kinderen waarvan de zorg conform de richtlijnen van Unesco wordt ondersteund.

 

Wij vertrouwen er daarom op dat wij ook in de toekomst op uw steun mogen rekenen. Wij zullen u een aantal keren per jaar laten weten welke projecten onze voorkeur genieten. Gezinsgerichte zorg is een kostbare zaak met de inzet van veel maatschappelijk werkers.

 

Mocht u meer informatie willen of toch beslissen om uw steun op te zeggen laat ons dat dan weten via info@adoptiebedje.nl, wij zullen u respectievelijk bellen of u uit ons bestand schrappen. Wilt u uw bijdrage aan TLC Children’s home in Zuid-Afrika rechtstreeks voorzetten, dan kunt u hen steunen via de website: www.tlc.org.za.

Mocht u als donateur meer inzicht willen hebben in hoe gezinsgerichte zorg het beste gestructureerd kan worden dan raden wij u het boekje “Kinderen zonder thuis” van Mirjam Vossen en uitgegeven door de koepelorganisatie Better Care Network: https://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/63675_Kinderen_zonder_thuis.pdf

 

TLC Nederland bouwt aan een leven voor ieder kind binnen een liefdevolle familie.

 

Uw bestuur

Hans Eernstman, voorzitter
Christel Randwijk, secretaris
Henk Sikkema, penningmeester
Francis Kieboom-Bruinooge, lid
Evaline de Vree Lid

 

 

17 november 2018


 

 

Als reactie op een noodkreet uit Zuid Afrika in 2003 besloten vijf Nederlandse adoptieouderparen - wier kinderen hun 'roots' hebben in het kindertehuis in Zuid Afrika - een stichting in het leven te roepen en zich in te zetten voor het bieden van ontwikkelingshulp aan het TLC huis nabij Johannesburg in Zuid Afrika. 

TLC Nederland stelt zich primair ten doel gelden, producten en diensten te werven voor directe, structurele ontwikkelingshulp aan kinderen in zuidelijk Afrika. 
 

Helpt u mee dat doel te verwezenlijken? 

Kijkt u dan eens rustig verder en laat u voorlichten waar onze stichting voor staat, wat we al bereikt hebben en waar we naartoe willen. Wellicht dat wij u binnenkort als nieuwe donateur mogen verwelkomen. Zoals zo velen anderen u zijn voor gegaan. 
 

IBAN: NL51RABO0394812999 t.n.v. Stichting TLC te Soest


De stichting voldoet aan de richtlijnen van ANBI (algemeen nut beogende instelling) en giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. ANBI vereisten vindt u hier.

 

Ja, ik wil helpen
Enkele van onze sponsors
Nieuws

TLC Children's Home sluit haar deuren
11/26/2018 12:00:00 AM TLC Children's Home in Zuid-Afrika heeft besloten om haar deuren te sluiten. De huidige activiteiten zullen in 6 maanden worden afgebouwd.

PRESS RELEASE
11/20/2018 12:00:00 AM TLC Children’s Home South Africa decided to stop using our support immediately.

Kinderen zonder thuis
11/20/2018 12:00:00 AM Het lot van kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze doen vrijwilligerswerk in een weeshuis. Voor hen is deze gids bedoeld.